Onze vereniging heeft als doel het samenbrengen van mensen die een militair voertuig in originele staat bezitten.
Dit is geheel onafhankelijk van het type voertuig, het tijdstip of het land waaruit het voertuig afkomstig is.

De vereniging organiseert zelf of neemt deel aan activiteiten die haar doel kunnen bevorderen.

Onze vereniging heeft noch politieke, noch filosofische strekkingen en tolereert geen enkel extreem gedachtengoed.