Onze agenda voor het kalenderjaar 2018 staat op de website.
http://www.vmmv.eu/agenda/